Platforma ODR

Od 15 lutego 2016 r. Kupujący, będący konsumentem, może korzystać z pozasądowej możliwości rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy internetowej ODR Unii Europejskiej umożliwiającej składanie reklamacji i dochodzenie roszczeń związanych z zawartą z Kupującym umową, która znajduje się na stronie: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Nasz adres poczty elektronicznej to: piotr@promixx.com.pl